2.PaCCA-FINAL-cym

eConsult

'Mae eConsult yn galluogi practisau meddygon teulu i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion. Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno eu symptomau neu eu ceisiadau i'w meddyg teulu eu hunain yn electronig, ac mae'n cynnig gwybodaeth gyson am hunangymorth, cyfeirio at wasanaethau, a gwiriwr symptomau ar y GIG.' eConsult

Sut mae'n gweithio

eConsult yng Ngogledd Cymru

Mae 53 o bractisau yng Ngogledd Cymru bellach yn defnyddio eConsult (o fis Gorffennaf 2020), mae eConsult yn caniatáu i gleifion gyflwyno eu symptomau neu eu ceisiadau i'w meddyg teulu eu hunain yn electronig, ac mae'n cynnig gwybodaeth gyson am hunangymorth, cyfeirio at wasanaethau, a gwiriwr symptomau ar y GIG.

Mae cyllid wedi'i sicrhau, a chaiff y broses o reoli'r prosiect, ei gyflwyno a'i werthuso ei reoli trwy'r Academi am y ddwy flynedd nesaf. Caiff arfer parhaus ac adborth cleifion eu rhoi trwy gydol y cyfnod hwn.

Adborth Cleifion

Mae lefel y boddhad ar ddefnyddio eConsult yn fawr, ac mae'r rhan fwyaf o gleifion yn fodlon iawn ar ddefnyddio eConsult, a byddent yn ei argymell i ffrindiau a'r teulu.

chart
chart2

Cofrestru fel Practis

Os ydych yn bractis yng Ngogledd Cymru a bod gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am eConsult, cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

Cysylltu â ni